Aanmelden

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens

Contactgegevens
Studiegegevens

Machtiging automatische incasso Kleio

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het bijgaande machtigingsformulier en klik op akkoord om zo uw digitale handtekening te zetten. Zodoende kan Kleio in het vervolg automatisch het contributiegeld van uw rekening afschrijven. Hierbij geef ik Kleio toestemming om mijn bank automatische incasso-opdrachten te sturen en om deze van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging volgens de voorwaarden van het contributiesysteem van Studievereniging Kleio Amsterdam zoals hierboven vermeld.Huishoudelijke Reglement Studievereniging Kleio
Privacybeleid Studievereniging Kleio